Trang chủ >> Dự án

Thành phố mới Bình Dương

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:65 Quốc lộ 13, Thuận an,Bình Dương
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Gói thầu:
  • Tư vấn:
  • Giá trị:
  • Thời gian hoàn thành: