Trang chủ >> Dự án

KCN Sonadezi

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:198 ,Quốc lộ 1A,Linh trung ,Thủ Đức
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Gói thầu:
  • Tư vấn:
  • Giá trị:
  • Thời gian hoàn thành: