Trang chủ >> Dự án

Bó vỉa hè đường nội bộ KCN Giang Điền

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:Đồng Nai
  • Chủ đầu tư:Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Ngọc
  • Quy mô:2.837m
  • Gói thầu:
  • Tư vấn:
  • Giá trị:
  • Thời gian hoàn thành:03/01/2011
Côngty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng Nguyên Cát đã hoàn thành dự án bó vỉa hè đườngnội bộ KCN Giang Điền do Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Ngọc làm chủ đầu tưvào ngày 03/01/2011 với tổng chiều dài vỉa hè là 2837m. Dự án được thực hiệntại Đồng Nai.