Trang chủ >> Dự án

Dải phân cách, bó vỉa hè đường dẫn vào cầu Phú Long

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:Bình Dương
  • Chủ đầu tư:Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Đại Việt
  • Quy mô:2419 m
  • Gói thầu:
  • Tư vấn:
  • Giá trị:
  • Thời gian hoàn thành:18/11/2011
Côngty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng Nguyên Cát đã hoàn thành dự án Dải phân cách,bó vỉa hè đường dẫn vào cầu Phú Long do Công ty TNHH xây dựng và cầu đường ĐạiViệt làm chủ đầu tư vào ngày 18/11/2011 với tổng chiều dài vỉa hè là 2419m. Dựán được thực hiện tại Bình Dương.