Trang chủ >> Dự án

Bó vỉa hè đường khu dân cư Vĩnh Tân

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:Tân Uyên - Bình Dương
  • Chủ đầu tư:Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam
  • Quy mô:4.881m
  • Gói thầu:
  • Tư vấn:
  • Giá trị:
  • Thời gian hoàn thành:20/05/2011
Côngty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng Nguyên Cát đã hoàn thành dự án Bó vỉa hè khu dân cư Vĩnh Tân, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Nam làm chủ đầu tư vào ngày 20/05/2011 với tổng chiều dài vỉa hè là 4.881m. Dựán được thực hiện tại Tân Uyên - Bình Dương.