Trang chủ >> Dự án

Bó Vỉa KDC-TĐC Phước Lý – Five star

Thông tin dự án

  • Địa chỉ:Cần Giuộc - Long An
  • Chủ đầu tư:Công ty cổ phần xây dựng Đất Xanh
  • Quy mô:6.268 m
  • Gói thầu:
  • Tư vấn:
  • Giá trị:
  • Thời gian hoàn thành:25/05/2011
Côngty Cổ phần Công nghệ - Xây dựng Nguyên Cát đã hoàn thành dự án Bó vỉa KDC -  TĐC Phước Lý - Five star do Công ty cổ phần xây dựng Đất Xanh làm chủ đầu tư vào ngày 25/05/2011 với tổng chiều dài vỉa hè là 6.268 m. Dựán được thực hiện tại Cần Giuộc - Long An.